Pages

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA D.D.
Marta Tokić
Predmet ovog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja na primjeru društva Valamar Riviera d.d. te će se kroz provedene analize i odabrane metode ocijeniti njegova financijska stabilnost i uspješnost poslovanja poduzeća. Predmetnu analizu zanimljivo je provesti radi jakog utjecaja pandemije virusa Covid-19 u 2020. i 2021. godini te su jasno vidljivi usponi i padovi u poslovanju poduzeća. Horizontalnom analizom dobit će se komparativni rezultati za duži vremenski period, dok...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
Srećko Štajnkler
Pomoću analize financijskih izvještaja može se doći do informacija o poslovanju poduzeća, učinkovitosti te kvaliteti upravljanja poduzećem. Financijski izvještaji omogućuju detaljan uvid u račun dobiti i gubitka, bilancu te sve ono što je od važnosti za jedno poduzeće. U ovom završnom radu prikazana je analiza poslovne uspješnosti poduzeća Hrvatska Lutrija d.o.o. u periodu od 2018. godine do 2020. godine. Koristeći horizontalnu i vertikalnu analizu te analizu pomoću...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KAMEN SIRAČ D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KAMEN SIRAČ D.D.
Sara Husar
Analiza financijskih izvještaja je proces proučavanja financijskih izvještaja tvrtke kako bi se dobila uvid u njenu financijsku situaciju, poslovanje i uspjeh. Ova analiza se može obaviti kroz različite metode i tehnike kako bi se dobio uvid u financijske trendove i odnose, a može se koristiti za različite svrhe, uključujući odlučivanje o ulaganju, ocjenjivanje financijskog rizika, planiranje i upravljanje poslovanjem, i ocjenjivanje uspješnosti menadžmenta. Analiza financijskih...
Austrijski opći građanski zakonik i njegov značaj za hrvatsku pravnu povijest i uređenje suvremenih pravnih instituta
Austrijski opći građanski zakonik i njegov značaj za hrvatsku pravnu povijest i uređenje suvremenih pravnih instituta
Katarina Lutring
Završni rad objašnjava sustav građanskog prava i analizira povijesne izvore građanskog prava u Republici Hrvatskoj. Primarni zadatak rada je prikazati Opći građanski zakonik kao jedan od temeljnih izvora te izdvojiti njegove osnovne karakteristike i način primjene. Nazvan je općim jer je vrijedio za sve građane. Područje razrade teme je njegov značaj za hrvatsku pravnu povijest i implementiranje u hrvatski pravni sustav. Također će se objasniti važnost rimskog prava i njegov...
DRŽAVNI PRORAČUN I NAČIN NJEGOVA DONOŠENJA
DRŽAVNI PRORAČUN I NAČIN NJEGOVA DONOŠENJA
Marta Bazzara
Tema ovog završnog rada jest državni proračun, njegova definicija i značaj za društvo odnosno korisnike državnog proračuna. Završni rad uvodno analizira sam pojam državnog proračuna, njegove temeljne značajke kroz povijest a osobito danas, te osnovna načela koja vrijede kako za donositelje tako i za korisnike državnog proračuna. U radu ima govora i o glavnim akterima državnog proračuna po kategorijama prihoda i rashoda, odnosno glavnim elementima proračuna. Nadalje, u...
EUROPSKA POLITIKA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
EUROPSKA POLITIKA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
TONKA VRDOLJAK
Cilj ovog završnog rada je kroz sistematizirani način predstaviti razvoj obnovljivih izvora energije unutar Europske Unije, te način na koji je europsko pravo djelovalo na taj razvoj. Predstavljene su povijesne okolnosti koje su dovele do potrebe čovječanstva za smanjenjem stakleničkih plinova, te zaštitom okoliša. Ključni faktor rasprave o energetskom pravu i energetskim politikama dogodio se sa naftnom krizom 1970-tih godina. Države članice kroz svoja nacionalna zakonodavstva...
KOMPARATIVNA ANALIZA NEKIH ASPEKATA INTERKULTURNE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU HRVATSKE I SAD-a
KOMPARATIVNA ANALIZA NEKIH ASPEKATA INTERKULTURNE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU HRVATSKE I SAD-a
Ana Muravec
U ovom završnom radu predstavljena je interkulturalna analiza nekih aspekata komunikacije na primjeru dvije zemlje – Hrvatske i SAD-a. Teoretski koncepti obrađeni u radu baziraju sa na teorijama Geerta Hofstedea te Edwarda Halla. Komparativnom analizom utvrđene su značajne kulturološke razlike Hrvatske i SAD-a i to kroz promatranje dimenzija nacionalne kulture, konteksta, te elemenata neverbalne komunikacije (proksemike i kronemike).
KOMPARATIVNA ANALIZA ODREDNICA HOFSTEDOVOG MODELA NACIONALNIH KULTURA NA PRIMJERU FINSKE I HRVATSKE
KOMPARATIVNA ANALIZA ODREDNICA HOFSTEDOVOG MODELA NACIONALNIH KULTURA NA PRIMJERU FINSKE I HRVATSKE
Armando Babić
Nacionalna je kultura pojam koji se koristi za skupinu ljudi odraslih u istoj zemlji, a u usporedbi sa skupinama ljudi iz drugih zemalja, njihova su očekivanja o tome kako bi se stvari trebale raditi i vrijednosti u vezi s tim očekivanjima potencijalno različita. Međukulturalne razlike posljedica su razlika u geografskom i klimatskome okruženju, različite povijesti te različitih političkih i društvenih vrijednosti. Pojedinci se razlikuju čak i unutar iste kulture te je, ponekad,...
MEĐUOVISNOST IZMEĐU VODEĆIH KRIPTOVALUTA I INDEKSA TRADICIONALNOG TRŽIŠTA KAPITALA
MEĐUOVISNOST IZMEĐU VODEĆIH KRIPTOVALUTA I INDEKSA TRADICIONALNOG TRŽIŠTA KAPITALA
Goran Leinweber
U posljednjih nekoliko godina, kriptovalute su postale važan financijski instrument te su privukle pažnju brojnih investitora, a njihova vrijednost značajno je porasla. S druge strane, tradicionalni indeksi tržišta kapitala, poput S&P 500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq Composite, predstavljaju važne ekonomske indikatore kao i indikatore kretanja cijena na burzama diljem svijeta. Stoga, istraživanje povezanosti između kriptovaluta i tradicionalnih indeksa tržišta kapitala...
Marketing strategija prodaje medicinskih proizvoda i usluga
Marketing strategija prodaje medicinskih proizvoda i usluga
Sonja Rakamarić
Marketing je integralni dio korporativnog upravljanja kako u privatnim tako i u državnim zdravstvenim institucijama. Praćenjem i analizom sustava zdravstvene zaštite, kao i općih indikatora unapređenja kvalitete života, dobivaju se korisne informacije o trendovima i mogućnostima kojima će se poboljšati sustav upravljanja kvalitetom i usluga u zdravstvu, uz pomoć marketinških strategija. U radu će se utvrditi mehanizmi djelovanja marketinga na tržištu s utjecajem globalizacije i...
NEKRETNINE U PRAVNOM PROMETU S POSEBNIM OSVRTOM NA NEKRETNINE U STEČAJNOM POSTUPKU
NEKRETNINE U PRAVNOM PROMETU S POSEBNIM OSVRTOM NA NEKRETNINE U STEČAJNOM POSTUPKU
Ena Korenčan
U radu ću pojasniti što su zapravo nekretnine i što sve spada pod pojam nekretnina. Razradit ću i objasniti kako se stječe pravo vlasništva i zašto je stjecanje prava vlasništva nad nekretninama važno pravno pitanje. Također, razradit će se koja ograničenja i prava imamo pri stjecanju prava vlasništva. Kroz primjerene zakone objasnit će se uloga poreza i posredovanja prometom nekretnina. Prikazat će se koje su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i što sve spada pod...
NEKRETNINE, POSREDOVANJE U STJECANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINE I ULOGA HGK U PRAVNOM PROMETU NEKRETNINA
NEKRETNINE, POSREDOVANJE U STJECANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINE I ULOGA HGK U PRAVNOM PROMETU NEKRETNINA
Ana Bradarić
Svrha ovog završnog rada naslova „Nekretnine, posredovanje u stjecanju vlasništva nekretnine i uloga HGK u pravnom prometu nekretnina“ jest definirati pojam nekretnine te obraditi temu stjecanja vlasništva nekretnina i posredovanja u prometu nekretnina s osvrtom na ulogu Hrvatske gospodarske komore u pravnom prometu nekretninama. Rad obuhvaća pregled relevantnih zakonskih propisa kao i načine stjecanja vlasništva nad nekretninom u Republici Hrvatskoj. Također, obrađuje ulogu i...

Pages